خاکی خراسانی

امامقلی خاکی خراسانی ،یا امام قلی دزبادی متخلص به خاکی از شعرای قرن یازدهم ،(مرگ 1077-نیشابور،روستای دیزباد)

اشعارویرایش

  • روز و شب‏ خواهم که‏شکرحضرت‏ مولا کنم
  • مرا دائم نظر سوی تو باشد/چو دارد هر کس در سر هوایی


باز صد شکر دگر از بهر سیدنا کنم      با معلم مستجیبانند ما پیدا کنم
دو چشمم بر دو ابروی تو باشد      هوای من سر کوی تو باشد
بجان قربان هندوی تو باشد      وان که چنین نیست کیش جان بود

پیوند به بیرونویرایش

  • دایره المعارف اسماعیلیه
  • الذریعه (281/9)
  • لغت نامه (ذیل/ خاكى)
  • مولفین كتب چاپى (658/1).