خانه سبز (مجموعه تلویزیونی)

(تغییرمسیر از خانه سبز)

خانه سبز نام یک مجموعه تلویزیونی است.

گفتاوردهاویرایش

  • «ببین… دلخوری، باش… عصبانی هستی، باش… قهری، باش… هر چی می خوای باشی باش… ولی حق نداری با من حرف نزنی… فـهمیـدی؟»

پیوند به بیرونویرایش