حمیدرضا نوربخش

حمیدرضا نوربخش

گفتاوردهاویرایش

  • «موسیقی، زن و مرد نمی‌شناسد و بسیاری از هنرمندان شایسته ما در میان زنان هستند. نباید شاهد باشیم در برخی از استان‌ها جلوی زنان نوازنده گرفته می‌شود و امیدوارم این مساله در وزارت ارشاد پیگیری شود.»
    • روزنامهٔ شرق، شماره ۲۱۱۱ - ۲۰ / ۶ / ۱۳۹۳