حمام

جایی برای شست‌وشوی اساسی تن، سر و صورت

حمّام جای شستشوی تن در خانه‌ها.

Colored dice with white background
Colored dice with white background

گفتاوردها

ویرایش
  • «اگر بخواهم تنها باشم، جایی که بتوانم بنویسم، بتوانم بخوانم، بتوانم دعا کنم، بتوانم گریه کنم، می‌توانم هر چه که می‌خواهم را انجام دهم؛ به حمّام می‌روم!».

منابع

ویرایش
  1. www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/aliciakeys390562.html