حمّام جای شستشوی تن در خانه‌ها.

Emoji u1f6c1.svg
Colored dice with white background
Colored dice with white background

گفتاوردهاویرایش

  • «اگر بخواهم تنها باشم، جایی که بتوانم بنویسم، بتوانم بخوانم، بتوانم دعا کنم، بتوانم گریه کنم، می‌توانم هر چه که می‌خواهم را انجام دهم؛ به حمّام می‌روم!».

منابعویرایش

  1. www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/aliciakeys390562.html