حماسه کوهستانی

مدل افغانستانی-بریتانیایی

حماسه کوهستانی(۱۹۸۷) مدل بریتانیاییافغانستانی.

گفتاوردهاویرایش

  • «من تاریخ‌ساز شده‌ام و خوشحالم و خوشبختانه آخرین هم نخواهم بود.»
    • پس از رقابت دو روزه در «المپیا تئاتر لیورپول» از بین ۴۰ مسابقه‌دهنده به عنوان ملکه زیبایی انگلستان[۱]
  • «در وقت برنده شدن آن‌قدر شوکه نشده بودم، چون روی خودم اعتماد داشتم، اما هنوز هم شما نمی‌توانید تصور کنید که همان حالت بر شما اتفاق بیفتد، به همین خاطر وقتی آن‌ها اعلام کرد که من برنده شده‌ام، با خودم فکر کردم شاید اشتباه شنیده‌ام. دعا می‌کردم اشتباه نکرده باشند، اما لحظه‌ای طول کشید تا متوجه شوم.»[۲]
    • پس از رقابت دو روزه در «المپیا تئاتر لیورپول» از بین ۴۰ مسابقه‌دهنده به عنوان ملکه زیبایی انگلستان

منابعویرایش