حلال در شریعت اسلامی، هر چیز یا کاری که انجام آن روا باشد.

گفتاوردها ویرایش

  • «بدعتی را که مردم پدید آوردند، چیزی را که بر شما حرام است حلال نمی‌کند. حلال چیزی است که خدا آن را روا کرده، و حرام چیزی است که خدا آن را ناروا شمرده .»