حسین اشتری

فرمانده نیروی انتظامی ایران

حسین اشتری (؟، اصفهان) افسر ایرانی است؛ فرماندهی کل ناجا (۹ مارس ۲۰۱۵-).

Hossein Ashtari December 2016.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «افتخار ما در نیروی انتظامی آن است که بتوانیم روز به روز امنیت و آرامش را برای تعالی مردم و جامعه افزایش دهیم.»[۱]

منابعویرایش