حسن حنفی

فیلسوف مصری

حسن حنفی (۱۹۳۵) اندیشمند مصری.

گفتاوردهاویرایش

  • «اسلام برای جهان است، یک دین دنیایی است و از این رو امکان سازگاری آن با عرفی شدن وجود دارد.»[۱]

منابعویرایش