حسن حنفی

فیلسوف مصری

حسن حنفی (۱۹۳۵-۲۰۲۱) اندیشمند مصری.

گفتاوردها

ویرایش
  • «اسلام برای جهان است، یک دین دنیایی است و از این رو امکان سازگاری آن با عرفی شدن وجود دارد.»[۱]

منابع

ویرایش