حسن بن منصور

گفتاوردهاویرایش

  • چه بسا انسان‌هایی که با بدن خود تارک دنیا شده‌اند اما قلبشان دلبستهٔ آن است و چه بسا کسانی که با بدن خود دنیا را به دست آورده‌اند اما با قلب خود آن را ترک گفته‌اند.

منبعویرایش

  • سیر اعلام النبلاء ج (11) ص (384)