حِجر بن عَدی کندی از تابعین و اصحاب امام علی بود.

سخنانویرایش

  • «ما همگی آمادهٔ رفتن به جنگ هستیم. از هیچ چیز باک نداریم. اما شما هم مردم را به رفتن جنگ مجبور کنید، و در میان آنان بانگ دهید که هر کس به جنگ حاضر نشد کیفر خواد دید».
  • «یابن رسول‌الله، آرزو می‌کردم که پیش از دیدن چنین روزی بمیرم، ما را از عدل بیرون آورده به جور وارد کردی، حقی را که داشتیم پشت‌سر گذاشتیم، در باطلی درآمدیم که از آن می‌گریختیم، و پستی را از خودمان به خود بخشیدیم، و فرومایگی را پذیرفتیم که سزاوار آن نبودیم».

دربارهٔ اوویرایش

  • «می‌دانی که من تو را می‌شناسم، من و تو هر دو چنان‌که می‌دانی یک عقیده داشتیم، و منظورش دوستی علی) علیه‌السلام (بود، اکنون وضع عوض شده است، ترا به خدا سوگند می‌دهم مبادا کاری کنی که ناچار شوم خون ترا بریزم، زبانت را نگهدار و از خانه‌ات بیرون نیا، همهٔ نیازها و خواسته‌هایت را برآورده می‌کنم؛ و تو را از این مردم فرومایه پرهیز می‌دهم و برحذر می‌دارم، مبادا اندیشه‌ات را سست کنند و به کاری وادارند که باعث خفت و خواریت در نزد من شود.»
    • زیاد بن ابیه، والی کوفه

پیوند به بیرونویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ