حبیب عجمی(?-۱۳۰ق) صوفی و زاهدِ مسلمان.

گفتاوردهاویرایش

  • [از وی پرسیدند که: «رضای خداوند تعالی اندر چه چیز است؟» گفت:] «فی قَلْبٍ لیسَ فیهِ غُبارُ النّفاق.»: اندر دلی که اندر او غبار نفاق نباشد؛ از آن‌چه نفاق خلاف وفاق باشد و رضا عین وفاق و محبت را با نفاق هیچ تعلق نیست و محلش رضاست. پس رضا صفت دوستان بود و نفاق صفت دشمنان.»

منابعویرایش