حالتی تبریزی

شاعر ایرانی ترکمن‌تبار

قاسم‌بیگ حالتی ترکمان تبریزی همچنین شناخته‌شده به حالتیِ ترکمان (؟ - ۱۵۹۲م/۱۰۰۰ق) شاعر ایرانی ترکمن‌تبار در سدهٔ شانزدهم م/ دهم هـ بود.

شعرویرایش

چون ننالم که در این سینه دلِ زاری هست      راحتی نیست در آن خانه که بیماری هست
دلم از سینه به تنگ است، خدایا برهان      هرکجا در قفسی مرغ گرفتاری هست[۱]

منابعویرایش

  1. نظمی تبریزی، علی. دویست سخنور؛ تذکرةالشعرای منظوم و منثور. چاپ دوم. تابش، ۱۹۷۶. ۷۴.