حافظ احمد قزوینی

حافظ احمد قزوینی از خوانندگان و خنیاگران زمان شاه طهماسب یکم و شاه اسماعیل دوم بود. وی در گیرندگی صدا و تحریر آواز در عصر خود ممتاز بوده‌است. شاه‌طهماسب وی را همراه چند تن دیگر برای جلوگیری از اعمال حرام از اردوی شاهی اخراج کرد.

دربارهٔ اوویرایش

اسکندربیک ترکمان

در کتاب عالم آرای عباسی دربارهٔ او می‌نویسد: «که در گویندگی طاق و در پیچش آواز و نمک خوانندگی شهره آفاق بود.»[۱][۲][۳]

منابعویرایش

  1. پارسادوست، منوچهر. شاه اسماعیل دوم شجاع تباه شده. تهران. صفحهٔ ۱۶۴: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۱. شابک ‎۹۶۴۳۲۵۱۰۶۳. 
  2. حافظ احمد قزوینی ویستا
  3. حافظ احمد قزوینی shahrmajazi.com
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ