جنگ لبنان (۲۰۰۶)

جنگ ۳۳ روزه

جنگ لبنان (۲۰۰۶) جنگی است که به مدت ۳۳ یا ۳۴ روز در ژوئن ۲۰۰۶ بین ارتش اسرائیل و حزب‌الله لبنان به وقوع پیوست و دامنه آن شمال اسرائیل و سراسر لبنان را دربرگرفت.

گفتاوردها ویرایش

  • «اگر عمق خشونت اسرائیل را می‌دانستیم، دو سرباز را گروگان نمی‌گرفتیم»

منابع ویرایش