جمهوری دومینیکن

کشوری در جنوب قارهٔ آمریکای شمالی

جمهوری دومینیکن کشوری مستقل که دو سوم بخش شرقی جزیرهٔ هیسپانیو در مجمع‌الجزایر آنتیل بزرگ در دریای کارائیب را در برمی‌گیرد.

گفتاوردها

ویرایش
  • «تا سال ۱۹۳۰ تاریخ جمهوری دومینیکن به جز رشتهٔ مداومی از اغتشاشات و انقلابات و جنگ‌های داخلی که دست کم از وضع آشفتهٔ سایر جمهوری‌های آمریکای لاتین داشت، چیزی نبود.»

درباره

ویرایش
  • «  پرچم کشور دومینیکن از سه رنگ آبی، قرمز و سفید تشکیل شده است. رنگ سفید به صورت صلیبی در این پرچم قرار گرفته و چهار گوشه‌ای که ایجاد شده به‌وسیلهٔ رنگ‌های آبی و قرمز پر شده است. رنگ سفید نشانهٔ نجات و رستگاری، رنگ قرمز نشانهٔ خون قهرمانان و آبی علامت آزادی می‌باشد. پرچم این کشور از پرچم کشور هائی‌تی مشتق شده زیرا زمانی جزئی از قلمروی آن بود (از ۱۸۲۲ تا ۱۸۴۴م). هائی‌تی از رنگ‌های پرچم فرانسه در پرچم خود استفاده می‌کرد و بنابراین پرچم دومینیکن نیز در اصل حاوی رنگ‌های پرچم فرانسه می‌باشد.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۲]

منابع

ویرایش
  1. نیدرگانگ، مارسل. بیست کشور آمریکای لاتین. ج. یکم. شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، دی ماه ۱۳۵۸/ چاپ اول ۱۹۶۹. ۸۱۶. 
  2. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۱۱۴.