باز کردن منو اصلی

جشنواره بین المللی فیلم فجر مهمترین جشنواره‌ای سینمایی ایران است که از سال ۱۳۶۱ تاکنون معمولاً در میانه بهمن ماه هر سال در تهران برگزار می‌گردد.

دربارهویرایش

  • «مهمترین اشکال جشنواره فیلم فجر شیوه داوری فیلم‌های این جشنواره است که این نوع قضاوت در جشنواره‌های بزرگ دنیا نیز وجود ندارد. در جشنواره‌های بزرگ دنیا قضاوت در خصوص فیلم‌ها را به جمعیتی می‌سپارند که طی یک مدت مشخص این فیلم را از جهات مختلف مورد ارزیابی قرار داده‌اند نه اینکه در یک مدت کوتاه پنج تا هفت نفر برای کل فیلم‌های یک جشنواره رای صادر کنند.
  • http://www.ghatreh.com/news/nn18007483/تینا-پاکروان-شیوه-قضاوت-جشنواره-فیلم-فجر-اشتباه-است-سلام