آب‌سنگ

(تغییرمسیر از جزیره‌نما)

آب‌سنگ نوار یا باریکه‌ای از صخره یا ماسه یا مرجان یا سازه‌های دست‌ساز در نزدیکی سطح آب یا برآمده از آن. به آب‌سنگ، صخرهٔ آبی، صخرهٔ دریایی و تپهٔ دریایی نیز گفته می‌شود.

PamalicanAfterLiftOff.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • نشانه‌شناسی: «نماد آب‌سنگ بالعکس نماد جزیره است: جزیره پناهگاه مطلوب است حال آنکه آب‌سنگ موجب وحشت. [...]از نظر روان‌شناسی آب‌سنگ نماد سنگ‌شدگی است، یعنی تحجر آگاهی در حالت دشمنی، و جمود در سلوک معنوی.»

منابعویرایش

  1. شوالیه، ژان. «آب‌سنگ (Récif/Reef)». در Dictionnaire des symboles [فرهنگ نمادها]. ج. یکم. ترجمهٔ سودابه فضایلی. تهران: انتشارات جیحون، ۱۳۸۴. ص ۳۶. شابک ‎۹۶۴۶۵۳۴۱۴۷.