جامیکا کینکید

جامیکا کینکید (۱۹۴۹) با نام واقعی آیلین سینتیا پاتر ریچاردسون (به اسپانیایی: Elaine Cynthia Potter Richardson)نویسنده یهودی اهل آنتیگوآ و باربودا ساکن ایالات متحده.

گفتاوردهاویرایش

  • «یأس، محرّک اصلی من برای نویسنده شدن بود؛ بنابراین، وقتی اوّل بار شنیدم برادرم در حال مرگ است، با انجام کاری برای نجاتِ خود آشنا بودم:دربارهٔ او می‌نویسم».
    • در برادرم