جاده (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

جاده راهی‌ست که دو یا چند شهر یا روستا را به هم متصل می‌کند.

جاده همچنین می‌تواند به موارد زیر اشاره کند: