w:جاده چالوس، با نام رسمی جاده ۵۹، یکی از مهم‌ترین جاده‌های دسترسی به شمال ایران برای مردم تهران و کرج است که از میان شهر کرج در استان البرز شروع و به شهر چالوس در مازندران وصل می‌شود. برخی این جاده را یکی از زیباترین جاده‌های جهان می‌دانند.[۱]

گفتاوردها ویرایش

رضاشاه ویرایش

 • «تا راه مازندران به تهران بازنشود، تهران نمی‌تواند آسایش نعمت داشته باشد. مازندران است که بزرگترین روزنۀاقتصادیات را به روی تهران می‌گشاید. چون فعلاً راهی بین تهران و مازندران موجود نیست، من می‌خواهم شخصاً بیندیشم که از کدام‌ طریق و با چه وسیله‌ای باید محظور سلسله جبال البرز را مرتفع سازم؟ البرز را بشکافم و تهران را به مازندران متصل سازم، و نُعَمای مازندران را با نزدیکترین فاصله نصیب تهران‌ ساخته و در عین حال مازندران را نیز باوجود آن همه نعمتهای طبیعی، از فقر و فاقه و بی‌سامانی نجات بخشم.»
  • سفرنامه مازندران
 • «در تهران تصور می‌کردند که من به عمارت ییلاقی خود در شمیران، برای رفع‌ خستگی رفته‌ام.هیچ‌کس فکر نمی‌کرد یکه و تنها تا حدود فیروزکوه، راهی که هنوز ایجاد نشده و خیال ایجاد آن نیز هنوز از دماغ من تجاوز نکرده است،آمده باشم، تا محل‌ ساختمان پلی را تعیین کنم که عبور رودخانۀ از ذیل آن را تسهیل سازد، و جاده را در بهار و مواقع طغیان آب از خطر سیل و خرابی مصون بدارد. تنها کسی که در این گردش با من‌ بود،فرج‌الله خان بهرامی رئیس دفتر مخصوص من بود، که ناهار مختصر مرا هم مشارالیه‌ با مرکوب خود حمل می‌نمود در ورود به مزبور و تصادف با رودخانه چون عبور را ممتنع یافته، ناچار از دو دهقان مجاور رودخانه خواهش کردم که ما راکول گرفته با دوش خود به آن طرف رودخانه برسانند.»
  • سفرنامه مازندران
 • «بالأخره مهندسین ایرانی که به هیچ‌وجه تشویقی ندیده بودند، و در کمال یأس و نومیدی صرف ایام می‌کردند، بر اثر صدور امر من راجع به ایجاد راه مازندران، میدانی‌ برای ابراز کوشش و مجاهده و دانش خود بازیافتند. من نیز شب و روز مراقبت کرده‌ موانع بودجه را مرتفع ساختم، و کارگردان را ترغیب و تحریض نمودم تا آن‌که پس از هشت ماه، مشکلترین قسمتها که عبارت باشند از گردنه‌های مرتفع کوهستان، شکافته‌ شد و مقدمات امر فراهم گردید. هنگامی که برای بازدید اوضاع لشکری و کشوری‌ خراسان در سرحدات شمال شرقی، باوجود گرمای مردادماه مشغول سرکشی امور بودم، تلگرافاً به من اطلاع دادند که راه مازندران قابل عبور شده، و هیأت دولت اجازه‌ خواسته‌اند که برای اجرای مراسم افتتاح راه به مازندران و استرآباد حرکت نمایند.»
  • سفرنامه مازندران

منابع ویرایش

 • سفرنامه مازندران، نوشته رضاشاه پهلوی (مربوط به سفر مهرماه 1305)، چاپ تهران، 2535 شاهنشاهی.
 • از خاطرات معاصران، ایران‌نامه، زمستان 1362، صص 347-366.
 1. .