توما پیکتی

اقتصاددان فرانسوی

توما پیکتی (۱۹۷۱) اقتصاددان فرانسوی.

گفتاوردها

ویرایش
  • «نمی‌توانیم فقط نگران رشد اقتصادی باشیم، بلکه چگونگی توزیع ثروت هم مهم است، باید بدانیم رشد اقتصادی به نفع چه کسانی است و چه آسیبی به منابع طبیعی می‌زند.»[۱]
  • «اختلاف بر سر توزیع ثروت اغلب خشونت‌آمیز است، بویژه در کشورهای فقیرتر. در کشورهای ثروتمندتر مثل فرانسه می‌تواند شکل خیلی خیلی خشن تر هم بگیرد.»[۲]
  • «در بسیاری کشورها مردم از این که می‌گویند اقتصاد مشکل است و آنها نخواهند فهمید، از اینکه گفته می‌شود “مسائل اقتصادی و مالی را فقط گروه کوچکی از کارشناسها می‌فهمند و بقیه دنیا نمی‌فهمد“، از این حرفها خسته شده‌اند. این حرفها شوخی است چیزی به نام علم اقتصاد وجود ندارد. این مسائل، مسائل سیاسی و اجتماعی هستند مسائل فرهنگی و ادبی هستند و هر کسی می‌تواند در این زمینه‌ها نظری داشته باشد.»[۳]

منابع

ویرایش