توماس پرز

سیاست‌مدار آمریکایی

توماس ای. پرز (۱۹۶۱) سیاستمدار آمریکایی و وکیل حقوق مدنی.

گفتاوردها ویرایش

  • «می‌خواهم بر نکته‌ای تأکید کنم و آن این که چون در آمریکا آزادی سخن و دیگر اشکال آزادی بیان داریم و با قدرت از این آزادی‌ها دفاع می‌شود، این بدان معنا نیست که نتوانیم از اقلیت‌های نژادی، مذهی یا قومی دفاع کنیم و در این کار عاجز باشیم. اینطور نیست. نخست و مهمتر از همه، هر کسی که برای ابراز نفرت خود به خشونت متوسل شود را می‌توانیم مجازات کنیم و این افراد را مطمئناً به مجازات می‌رسانیم. آزادی سخن مجوزی برای تعرض یا قتل یا تخریب اموال دیگران نیست.»[۱]
  • «ما انتظار نداریم که همه از آرمان‌های مشابه طرفداری کنند. ما زمانی به همدلی می‌رسیم که بتوانیم برای اختلاف‌ها و اختلاف نظرهایی که داریم احترام قایل شویم و قوانین مان را در هماهنگی با اصولی که بین همه ما مشترک است اجرا کنیم.»[۲]

منابع ویرایش