تملق، متملق، چاپلوس و چاپلوسی موضوع این نوشتار است.


آ - الف - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - هـ - ی

الفویرایش

 • «انسان به اندازه‌ای در تملق‌پرستی و تملق‌پسندی مبالغه دارد که حتی جانوران نیز از این حس او بهره‌مند می‌شوند و او را فریب می‌دهند. مثلا سگ‌هایی هستند که می‌دانند هرچه بیشتر برای صاحب خود دُم بجنبانند وحس خودستایی او را راضی کنند بیشتر سود می‌برند.»

بویرایش

 • «بیان متملق عسلی است آلوده به زهر.»
  • ضرب‌المثل لاتین بدون منبع

تویرایش

 • «تملق خوراک ابلهان است.»
 • «تملق کنیز رذائل است.»
  • ضرب‌المثل لاتین بدون منبع
 • «تملق یک دنائت دو طرفه است که در آن هم گوینده تملق و هم شخصی که مورد تملق قرار گرفته میل دارند خود را گول بزنند که گول نخورده‌اند.»
  • کولتون بدون منبع
 • «تقلید صمیمانه‌ترین نوع تملق گفتن است.»
  • چارلز کوکتون بدون منبع

چویرایش

 • «چاپلوسی غلامی است که برای هیچ خواجه عاقل شایسته نیست.»
 • «چاپلوسی هم گوینده را فاسد می‌کند و هم شنونده را.»

زویرایش

 • «زندگی اشخاص چاپلوس بسته به وجود کسانی است که خریدار چاپلوسی آنانند.»

عویرایش

 • «عده‌ای هستند که هر نوع تملق را تحقیر می‌کنند ولی معهذا اینها هم دوست دارند این سخن تملق‌آمیز به آن‌ها گفته شود که از تملق متنفرند.»
  • کولتون بدون منبع

کویرایش

 • «کسی که زیاد مورد تملق قرار می‌گیرد به زودی یاد می‌گیرد که حتی به خودش هم تملق بگوید. آنچه ما را به وظایفمان آشنا می‌کند ترس از رسوایی است چگونه ممکن است ترس از رسوایی در مردی کارگر افتد که چیزی غیر از مدح و ثنا نشنیده است.»
  • ساموئل جانسن بدون منبع

مویرایش

 • «متملق یا نادانی است که خیال تحقیر مرا دارد و یا شارلاتانی است که می‌خواهد فریبم بدهد.»
  • ضرب‌المثل چینی بدون منبع
 • «مرد متملق یک دشمن مخفی است.»
  • ضرب‌المثل مجارستانی بدون منبع