سومر

تمدن باستانی در منطقهٔ میانرودان
(تغییرمسیر از تمدن سومر)

سومر نخستین تمدّن شهری در منطقهٔ تاریخی جنوب بین‌النهرین، جنوب عراق امروزی، بود. آن را اولین تمدن در جهان با مصر باستان می‌نامند.

Ningishzida01.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «هرگونه پیشرفت در زمینهٔ دانش، هنر و خط، نشانِ تمدّن پیشرفته‌ای است که سومری نامیده می‌شود که در جنوب عراق به منصهٔ ظهور رسید و بر سراسر شرقِ باستان پرتوافشانی کرد و بر دیگر فرهنگ‌های مشرق زمین تأثیر گذاشت، حتی خطِّ عیلامی‌ها تحت‌تأثیر خطِّ سومر باستان قرار گرفت.»

منابعویرایش

  1. در «قوم‌های کهن در قفقاز، ماورای قفقاز، بین‌النهرین و هلال حاصلخیز، انتشارات علمی، ۱۳۹۱، ص ۴۹۴»