تعزیه نمایشی ایرانی است که در آن واقعهٔ کربلا به دست افرادی که هر یک نقشی از شخصیت‌های اصلی را بر دوش دارند، نشان داده می‌شود.

Shirazfestival10.jpg

دربارهویرایش

  • «هنر تعزیه از یک‌سو از ریشه‌های تئاتر کشور تغذیه کرده است و از سوی دیگر، نشانی از فرهنگ فاخر مذهبی ما دارد.»

منابعویرایش