باز کردن منو اصلی

تعزیه نمایشی ایرانی است که در آن واقعهٔ کربلا به دست افرادی که هر یک نقشی از شخصیت‌های اصلی را بر دوش دارند، نشان داده می‌شود.

Shirazfestival10.jpg

دربارهویرایش

  • «هنر تعزیه از یک‌سو از ریشه‌های تئاتر کشور تغذیه کرده است و از سوی دیگر، نشانی از فرهنگ فاخر مذهبی ما دارد.»

منابعویرایش