تد کروز (۱۹۷۰) سناتور ایالات متحده از تگزاس از سال ۲۰۱۳ است.

گفتاوردهاویرایش

  • «آن‌هایی که از اسرائیل تنفر دارند، از آمریکا متنفرند. آن‌هایی که از یهودیان نفرت دارند، از مسیحیان متنفرند. اگر از یهودیان نفرت دارید به این معنی است که به آموزه‌های مسیح پایبند نیستید.».[۱]