باز کردن منو اصلی

تد کروز (۱۹۷۰) سناتور ایالات متحده از تگزاس از سال ۲۰۱۳ است.

Ted Cruz senatorial portrait.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «آن‌هایی که از اسرائیل تنفر دارند، از آمریکا متنفرند. آن‌هایی که از یهودیان نفرت دارند، از مسیحیان متنفرند. اگر از یهودیان نفرت دارید به این معنی است که به آموزه‌های مسیح پایبند نیستید.».[۱]
  • http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2014/09/13/ویدیو-اخراج-سناتور-آمریکایی-که-اسرائیل-را-بهترین-همپیمان-مسیحیان-توصیف-کرد.html