تئودور مرون (۱۹۳۰) حقوق‌دان لهستانی.

Theodor Meron.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «نورنبرگ فقط به آلمان کمک نکرد. نورنبرگ به پاسخگویی در سراسر جهان کمک کرد.»[۱]
  • http://fa.euronews.com/2015/11/19/judge-theodor-meron-reflects-on-his-quest-for-international-justice