تئودور مرون

تئودور مرون (۱۹۳۰) حقوق‌دان لهستانی.

Theodor Meron.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «نورنبرگ فقط به آلمان کمک نکرد. نورنبرگ به پاسخگویی در سراسر جهان کمک کرد.»[۱]