باز کردن منو اصلی

بیمارستان یا شفاخانه

Surgeons operate on a patient at the 363rd Tactical Hospital during the multinational joint service Exercise Bright Star '85 DF-ST-86-07989.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «یک تختِ بیمارستان ، یک تاکسیِ پارک شده است که تاکسیمترشِ نایستاده و می رود!».
  • «یک کلیسا ، بیمارستانی برای گناهکاران است نه موزه ای برای قدّیسان.»

منابعویرایش