بیدل کرمانشاهی

میرزا محمّد بن محمّدعلی آملی کرمانشاهی با تخلُّص بیدل و شهرت بیدل کرمانشاهی (؟، کرمانشاه - ۲۲ نوامبر ۱۸۷۲، کرمانشاه) ادیب، شاعر، مدرّس ادبی و مؤلف ایرانی بود. [۱]

گفتاوردهاویرایش

سوخته‌جان
با این که غیر کینه در آب و گل تو نیست      نشنیده‌ام دلی که به جان مایلِ تو نیست
از اشک من به کوی تو در گل بود رقیب      از او بدار دست که پا در گِل تو نیست
هم در درون جانی و هم در درون دل      جایی نیافتم که در او منزل تو نیست
دشمن عزیز و خارکنی دوست راه مگر      یک ذرّه مهر، ماه من اندر گل تو نیست
گفتم که:جان دهم به شکر خنده ی تو لیک      دانم که این بضاعت کم، قابل تو نیست
تو خود چه صید افکنی ای تُرکِ ماه رو      کاَرواحِ قدس را شَرفِ بسمل تو نیست
دل بُردی و از آن سر کو راندی‌ام مگر      این بی‌نوای سوخته‌جان بیدل تو نیست[۱]

منابعویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ برقعی، محمدباقر. سخنوران نامی معاصر ایران. ج. هشتم. نشر خرم، چاپ ۱۳۷۳. ص۲۶. شابک ‎۹۷۸۹۶۴۹۹۷۲۴۰۴.