باز کردن منو اصلی

محمدرحیم بیدل شیرازی (؟-۱۸۳۰) شاعر فارسی ایرانی.

گفتاوردهاویرایش

  • «مشو مغرور ای غافل به این یکروزهٔ دنیا/ که این دولت نمی‌ماند برای هیچ‌کس برپا.»[۱]

منابعویرایش