باز کردن منو اصلی

بچه فامیل دور نام شخصیتی عروسکی از مجموعه تلویزیونی کلاه قرمزی است.

گفتاوردهاویرایش

  • «چی شده؟!»
  • «چه جوری بودم؟»
  • «خیلی ممنون عزیزم»
  • «بر!»
  • «پیشتونک!»[۱]

منابعویرایش