بچه‌محل

مجموعهٔ تلویزیونی ساخته‌شده در ایران سال ۱۳۹۹ و مشتق مجموعه محله گل و بلبل

بچه‌محل نام یک مجموعه تلویزیونی ایرانی است.

گفتگوویرایش

پورنگ: درعوض میخوام برات یه شوت زیدانی بزنم!
ایاز:چی دانی؟
پورنگ: زیدانی!!!
ایاز:هان! بزن ببینم!!! میخوای اینجا دروازه باشه تو بری بالا بزنی؟
پورنگ:آره آره
ایاز:برو، برو ببینم
پورنگ: عمرا بتونی بگیری، صبر کن
ایاز:به من میگه! من یاشینگم!!!، بزن!!
پورنگ: دقت کن بابا
ایاز: زیدانی بزن ببینم
پورنگ: جوری برات میزنم که کیف کنی، صبرکن. یک، دو، آماده ای؟! بگیر که اومد.....اوخ اوخ اوخ، فکر کنم خورد تو سر بابا گیل خان
ایاز:این زیدانی بود!؟ این میدانی بود میدانی!!!؟؟؟
پورنگ: نمیدانم
ایاز: همینه دیگه نادانی!!!

پیوند به بیرونویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
بچه‌محل
دارد.