بوستونپایتخت و بزرگترین شهر ایالت ماساچوستس.

Boston à lheure bleue (4769294947).jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «مردم در بوستون می‌پرسند، او چقدر می‌داند؟ در نیویوک می‌پرسند، او چقدر ثروت دارد؟ در فیلادلفیا می‌گویند، والدینش کجا هستند؟»

منابعویرایش