ابوالوفا محمد بوزجانی

(تغییرمسیر از بوزجانی)

ابوالوفاء محمّد بوزجانی (۳۲۸/ ۹۴۰ - ۳۸۶ق/۹۹۸م) ریاضی‌دان ایرانی در سدهٔ چهارم قمری.

گفتاوردهاویرایش

  • «اگر کسی در گفتار بر تو چیره شود، امّا هیچ کس در سکوت بر تو چیره نخواهد شد.»[۱]

منابعویرایش