بوریس یلتسین

نخستین رئیس‌جمهور روسیه (۱۹۹۱–۱۹۹۹)

بوریس یلتسین (۱۹۳۱–۲۰۰۷م) سیاستمدار روسی، نخستین رئیس جمهور فدراسیون روسیه از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹.

گفتاوردها ویرایش

  • «یک چهرهٔ سیاسی تا هنگامی که در قدرت است، نباید زندگی نامه و خاطرات واندیشه‌های شخصی یا سیاسی خود را منتشر کند؛ و بهتر است این کار را به زمانی دیگر، شاید بازنشستگی، موکول کند؛ زمانی که چنین افشاگری‌ها و اعترافات پس از موعودی، درست و شایسته به نظر رسد.»
  • در «تلاش برای روسیه/ The Struggle for Russia»، مقدّمه
  • «وداع با یک انسان و بدرود گفتن وی برای همیشه چیز مهیبی است.»
  • در «تلاش برای روسیه/ The Struggle for Russia»، دفترِ خاطرات - ۷ می ۱۹۹۳
  • «یک دولتِ واقعی باید بتواند حکومت و مدیریت کند. بدیهی است که نمی‌فهمم چرا برخی سیاستمداران این مسئله را بسیار پیچیده و گیج کننده می‌دانند. نکتهٔ اصلی که دولت باید انجام دهد، تعهّداتش و کمک به ملّت برای خوب زندگی کردن است.
  • در «تلاش برای روسیه/ The Struggle for Russia»، ص 20