بوتان

کشوری در جنوب قارهٔ آسیا

بوتان با نام رسمی پادشاهی بوتان، کشوری خشکی‌فراگرفته و دومین کشور بزرگِ هیمالیایی است.

درباره

ویرایش
  • «پرچم:پرچم کشور بوتان شامل دو رنگ زرد و قرمز است   که هریک به صورت مثلثی بخشی از پرچم را تشکیل داده‌اند در حدِّ فاصل این دو مثلث یک اژدها نقش شده است که بر این بارو استوار می‌باشد که مردم بوتان کشور خود را سرزمین اژدها نامیده‌اند. رنگ زرد در این پرچم نشانهٔ قدرت سلطنت و رنگ قرمز متمایل به ناریجی نشانهٔ قدرت معنوی بودایی است.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۱]

منابع

ویرایش
  1. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۷۶.