باز کردن منو اصلی

دیالوگ‌هاویرایش

الوی: «بمون...»
الویرا: «این کلمهٔ خطرناک.»
الوی: «می خوام باهات بیام.»
الویرا: «پس اینطور؛ من دارم نمی‌رم و تو داری نمی‌مونی... این یعنی عشق ما جدایی نمی‌شناسه...»