بنگلادش

کشوری در قاره آسیا

بَنگِلادش با نام رسمی جمهوری خلق بنگلادش، کشوری مستقل در جنوب آسیاست.

درباره ویرایش

  • «پرچم:پرچم بنگلادش تا قبل از استقلال این کشور از پاکستان، پرچم پاکستان   بود ولی بعد از استقلال در سال ۱۹۷۲ پرچم جدیدی ابداع شد که امروزه نیز مورد استفاده است. در این پرچم   دایرهٔ زردرنگ علامت طلوع خورشید استقلال است [این دایره سپس به قرمز تغییر یافت] و رنگ سبز نیز نشانهٔ مسلمان بودن مردم این سرزمین است.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۱]

منابع ویرایش

  1. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۷۸.