بلخ

کهن‌شهری باستانی در شمال افغانستان

بلخ شهری باستانی و مرکز بودایی، اسلام و زرتشی بوده است، اکنون بازمانده‌های ان در شمال افغاستان در ولایت بلخ، ۲۰ کیلومتری شمال‌غرب مزار شریف جای گرفته است.

گفتاوردها

ویرایش
  • «شهری است بزرگ از امهات بلاد خراسان. منوجهر بن ایرج بن فریدون، بنای آن شهر را نهاد. اهلش لاف زن و گزاف دوست می‌باشند. اهل فرس را در آنجا، زیارتگاهی بوده بسان خانه کعبه و نامش «نوبهار»، به کمال زینت آراسته شده. اهل ترک (و چین) و فارس، حرمت آن خانه را نگاه داشتندی؛ و خدمت آن خانه با آل برمک بود تا زمانی که عثمان خراسان را مفتوح ساخت. در آن وقت، برمک ابی خالد خدمت خانه را داشت. نزد عثمان آمده، اظهار اسلام نمود و مال بسیار قبول کرد؛ و چون عبد اللّه عامر، فتح تمام خراسان را نمود احنف بن قیس بن هیثم را به بلخ فرستاده، نوبهار را خراب ساخت.

منابع

ویرایش
  1. قزوینی، ابوعبدالله زکریا. آثار البلاد و اخبار العباد. ترجمهٔ میرزا جهانگیر قاجار. تهران: امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۷۳ ه. ش. ۴۵۲.