بشاره الراعی

اسقف اعظم مارونی

بشاره پطرس الراعی (۱۹۴۴)سراسقف کلیسای مارونی لبنان.

Béchara-Raï.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «یک پروژه ویرانی جهان عرب به دلیل منافع اقتصادی و اراده‌ای برای دامن زدن هر چه بیشتر به منازعات میان شیعیان و سنیان قابل مشاهده است».[۱]
  • «ما در حال حاضر شاهد نابودی کامل چیزهایی هستیم که مسیحیان توانستند در ۱۴۰۰ سال گذشته بسازند».[۲]

منابعویرایش