بِزاعه شهری در استان حلب، سوریه.

گفتاوردهاویرایش

  • «جایگاهی است با خاکِ پاک و زمینی فراخناک، از شهرها کوچکتر و از روستاها بزرگتر، بازاری دارد سرشار از وسایل و ابزار و اسباب کار اصحاب سفر و تجارتخانه‌های ارباب حَضَر. بر فرادست آن دژی است بزرگ و استوار…»

منابعویرایش

  1. سفرنامهٔ ابن جبیر. ترجمهٔ پرویز اتابکی. مشهد: مؤسسهٔ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۰. ۳۰۷.