بروس وبر (عکاس)

عکاس و کارگردان آمریکایی

بروس وبر (۲۹ مارس ۱۹۴۶) عکاسِ مُدِ آمریکایی و فیلمساز گاه‌به‌گاه است.

گفتاوردها ویرایش

  • «من همیشه احساس کرده‌ام که عکاسی به نوعی ابزار دموکراسی است.»[۱]

منابع ویرایش