ثَور (♑) دومین برج فلکی از دایرةالبروج است.

Taurus2.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • نشانه‌شناسی: ثور از اول تا سی و یکم اردیبهشت (۲۱ آوریل تا ۲۰ مه) دومین منزل منطقة البروج است و بین اعتدال ربیعی و انقلاب صیفی قرار دارد… نماد قدرت شدید در کار، نماد تمام غرایز به خصوص غریزهٔ نگاهبانی و محافظت، و همچنین هوس و تمایل شدید به تلذّذ است.»

منابعویرایش

  1. شوالیه، ژان. «ثور (Taureau /Taurus)». در Dictionnaire des symboles [فرهنگ نمادها]. ج. دوم. ترجمهٔ سودابه فضایلی. تهران: انتشارات جیحون، ۱۳۸۴. ص ۳۸۶. شابک ‎۹۶۴۶۵۳۴۱۴۷.