بازداشت یا دستگیر کردن

American Airborne Soldier arresting an Iraqi suspect.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «هیچ‌کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد.»