ایناس دغیدی

کارگردان مصری

ایناس دغیدی (۱۹۵۳) کارگردان مصری.

گفتاوردها

ویرایش
  • «چرا جامعه با فروش مشروبات الکلی موافق است اما با فروش مواد مخدر مخالف است؟ مگر هر دوی این‌ها عقل و هوش انسان را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؟ در قانون مصر زنا فقط در مورد متأهلها اعمال می‌شود آنهم فقط مردان حق شکایت دارند در صورتیکه روابط شخصی برای آنها مشکل ندارد، چرا فروش حشیش نیز مانند مشروبات الکلی قانونی فروخته نمی‌شود؟»[۱]
  • «برای داشتن رابطه جنسی حتمأ نباید متأهل بود.» من نگفتم که سکس قبل از ازدواج حلال است. من نه احمق هستم و نه بی‌دین، دین خود را هم خوب می‌شناسم... اما نظر خودم را در این مورد گفتم... این نظر تشویق برای داشتن رابطه‌جنسی خارج از ازدواج نیست.»[۲]

منابع

ویرایش