ایرلند

کشوری در قاره اروپا

ایرلند با نام رسمی جمهوری ایرلند، کشوری مستقل در شمال‌غربی اروپاست که ۵/۶ جزیرهٔ ایرلند را دربرمی‌گیرد.

درباره ویرایش

  • «پرچم:جزیرهٔ ایرلند پوشیده از چمنزارهای سرسبز و شبدر ایرلندی است که رنگ آن‌ها در پرچم سه‌رنگ ایرلند آمده است. رنگ نارنجی در این پرچم   نشانهٔ ایرلند شمالی است که اکنون تحت سلطلهٔ انگلستان است و رنگ سفید نشانهٔ صلح و درک این نکته است که دو قسمت ایرلند از یکدیگر جدا هستند. تاریخ پیدایش این پرچم به حرکت‌های استقلال‌طلبانهٔ قرن نوزدهم در این جزیزه بازمی‌گردد.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۱]

منابع ویرایش

  1. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۶۶.