امین بیانک

سیاست‌مدار ایرانی

امین بیانک (زاده ۹ دی ۱۳۳۵ اهواز) سیاست‌مدار و مدیر ارشد اجرایی ایرانی.


گفتاوردهاویرایش

  • «امروز متأسفانه در تحلیل‌های ما مسائل به گونه دیگری دارد اعمال می‌شود ما انتظار داریم از مسؤولین در مقابله با نظام استکباری در توجیهات خودشان تجدید نظر کنند مردم ما را با واقعیت‌های جنگ و ضعف مدیریتی که در بعضی از گوشه و زوایای جنگ به چشم می‌خورد آشنا کنند در برخورد با متخلفین و فراریان از جبهه و جهاد مسؤولین نظام برخورد کنند. چطور شده است که سربازان ما اگر در بعضی از جبهه‌ها تخلفی می‌کنند، اگر از جبهه هم فرار می‌کنند، فرماندهان با آن‌ها برخوردی نمی‌کنند؟»[۱]

منابعویرایش