امیر ضیائی

امیر ضیائی(امیر ضیائی نیشابوری) از شاعرانی ایرانی اهل نیشابور.

برداسرمه ای که بُوَد منّت غیری همراه      کور باد ان که کند چشم بدین سرمه سیاه


منابعویرایش

  • آتشکده آذر
  • دایرة المعارف نیشابور
  • نیشابور،شهر قلمدان های مرصع،فریدون گرایلی