باز کردن منو اصلی
fa فارسی زبان مادری این کاربر است.