الگو:گفتاوردهای مصور کودکان

Colored dice with white background
خانه‌ای که کودک در آن نباشد، برکت ندارد. محمد بن عبدالله
Colored dice with white background
هرگز این کوچکان را حقیر نشمارید، بدانید که آنان نیز در عالم بالا فرشتگانی دارند که پیوسته در پیشگاه پدر آسمانی حاضرند.عیسی
Colored dice with white background
Colored dice with white background
به صلح فکر کردن یعنی فکر کردن به کودکان.میخائیل گورباچف
Colored dice with white background
فرزندان شما در حقیقت، فرزندان شما نیستند. آنها دختران و پسران زندگی اند در سودای خویش ...
Colored dice with white background
آنها از کوچه وجود شما می‌گذرند، اما از آن شما نیستند و اگر چه با شمایند، به شما تعلق ندارند.
Colored dice with white background
عشق خود را بر آنها نثار کنید، اما اندیشه هایتان را برای خود نگه دارید؛ زیرا آنها را نیز برای خود، اندیشه‌ای دیگر است.
Colored dice with white background
جسم آنها را در خانه خود مسکن دهید، اما روح آنها را به آینده واگذارید...جبران خلیل جبران
Colored dice with white background
روح-و-روان با بودن نزدِ کودکان درمان می‌شود.فیودور داستایفسکی
Colored dice with white background
کودکان کلیدهای بهشت هستند.اریک هافر
Colored dice with white background
Colored dice with white background
هر نوزادی با این پیام به دنیا می‌آید که خدا هنوز از انسان دلسرد نیست.رابیندرانات تاگور
Colored dice with white background
Colored dice with white background
روح-و-روان با بودن نزدِ کودکان درمان می‌شود.فیودور داستایفسکی